Фахівець Ніжинського місцевого центру допоміг переселенцю отримати пенсію

22 травня 2020 16:19  773   0

допомога, безоплатна правова допомога, фіхівець, переселенець, пенсія

У переселенців з окупованих територій часто виникають проблеми юридичного характеру, які неможливо вирішити без участі суду. Повідомляє Ніжинський місцевий центр з надання БВПД.

До Ніжинського місцевого центру з надання БВПД звернувся чоловік із проханням допомогти отримати пенсію за вересень 2019 року, бо порушене його право на отримання пенсії. На запит до управління пенсійного фонду пенсіонер отримав письмову відповідь, де було зазначено, що виплата зазначених коштів буде проведена після визначення Кабінетом Міністрів України окремого порядку виплати таких коштів.

За дорученням центру захист прав здійснював головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Дмитро Сокол. Дослідивши матеріали справи, у позовній заяві юрист зазначив, що не існувало законних підстав для невиплати позивачу пенсії за вказаний період.

Чоловік отримує пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», як внутрішньо переміщена особа. Відповідно до ч. 1 ст. 47, Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Згідно із ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії за рішенням територіальних органів ПФУ або за рішенням суду припиняється: 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (положення пункту 2 частини першої статті 49 втратили чинність як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду України від 07 жовтня 2009 року № 25-рп/2009); 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом.

Дмитро Сокол підкреслив, що наведений перелік підстав для припинення виплати пенсії за рішенням територіальних органів ПФУ є вичерпним та передбачає можливість припинення виплати пенсії з інших підстав лише у випадках, прямо передбачених законом.

Окрім того, у правовій позиції Великої палати Верховного Суду, викладеній у постанові від 04.09.2018 у зразковій справі № 805/402/18 визначено: «Статтею 5 Закону № 1058-IV передбачено, що дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, визначених цим Законом , або в частині, що не суперечить цьому Закону. Виключно цим Законом визначаються, зокрема, порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням; порядок використання коштів ПФУ та накопичувальної системи пенсійного страхування. Отже, нормативно-правовим актом, яким визначено підстави припинення пенсійних виплат (які є складовою порядку пенсійного забезпечення), є Закон № 1058-IV . Інші нормативно-правові акти у сфері правовідносин, врегульованих Законом № 1058-IV, можуть застосовуватися виключно за умови, якщо вони не суперечать цьому Закону», та «поняття Закон України, на відміну від поняття законодавство України, не підлягає розширеному тлумаченню, це - нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України в межах її повноважень. Зміни до закону вносяться за відповідно встановленою процедурою Верховною Радою України шляхом прийняття закону про внесення змін. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є підзаконними, а тому не можуть обмежувати права громадян, які встановлено законами».

За рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду позовні вимоги клієнта були повністю задоволені. Суд зазначив, що відсутність встановленого Кабінетом Міністрів України механізму виплати нарахованих соціальних виплат не звільняє державу в особі уповноваженого органу Управління від обов`язку здійснити таку виплату та не може позбавляти права особи на отримання належних йому сум соціальних виплат.

Нагадаємо, що отримати правову допомогу можна дистанційно:

• напишіть на нашу електронну пошту: nizhyn.chernihiv@legalaid.cn.ua;
• зателефонуйте до центру: (04631) 7-16-15, (04631) 7-16-17);
• зателефонуйте на номер системи БПД: 0 800-213-103;
• скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid : https://wiki.legalaid.gov.ua;
• прочитати та обговорити правову новину на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога»: https://t.me/ualegalaid.